Sønderstøa skog, Frogn kommune

Skogen og driften.

Gunerus Soots stiftelse bestyrer i dag denne skogen som ligger på Nesodden, i den nordlige delen av Frogn kommune. Den er på totalt ca 600 mål, hvorav en del er uproduktivt ned mot fjorden i vest. Det er adgang fra nord fra Digerud, en vei som vi deler ansvaret for med Sameiet nedre Digerud. Denne veien brukes også av familien Meland og familien Haakenstad (eier av "Barkebuhytta" nede ved fjorden) og familien Myrbråten på Sollia gård, på vestsiden av Hettholdammen.

På den søndre delen av eiendommer ligger det en stor dam. hvor det i sin tid ble produsert isblokker for eksport. Båtene lå da ankret opp i selve sønderstøbukta og isen ble sendt ned på store trestilaser.
Skogen har i enkelte områder god bonitet, og vi har nettopp (2019) tatt ut ca 500 m3 tømmer. I forbindelse med tidligere hugst ble en del av overskuddet brukt på å oppgradere adkomstveien, bl.a. nektet sameiet Nedre Digerud oss å fjerne grener på en stor lind, slik at vi måtte utvide veien forbi. Denne gangen måtte vi frakte tømmeret forbi dette treet meg dertil egnet bil.
Vi har opp gjennom årene brukt lokale krefter til hugst, men i dag bruker vi vårt medlemskap i Viken skog til uttak. De har nettopp gjennomført et større arbeid med rydding og ungskogpleie.

På eiendommen er det også et lite skoghusvære som har vært benyttet av familien Færden, men i dag er det lånt ut til speiderne på Fagerstrand.
Sør for vår eiendom ligger Marikova hyttefelt, og det er ikke utenkelig at det om noen år kan bli mulig å skille ut hyttetomter på legatets grunn.

I fjorden vest for eiendommen ligger Askholmene og Håøya. Disse var i sin tid delvis eiet av Gunerus Soot, men han makeskiftet med kommunen med skogen i Frogn. Gunnar Soot hadde i mange år en liten hytte på Askholmen, men det var stadig innbrudd og hærverk slik at den måtte avvikles.

Even Soot 02.08.2020 00:50

Bra med info.

| Svar

Nyeste kommentarer

23.05 | 16:24

Jeg er også en av etterkommerne...

02.08 | 00:50

Bra med info.

02.08 | 00:46

Godt med litt info. Tusen takk.

04.04 | 14:38

Det kan ikke være riktig at Soot traff Peter Wessel Zappfe i Kirkenes. Det var nok legen Andreas Bredal Wessel og kona Ellisiv Wessel, som var fotograf.