Gunerus Soot

Gunerus Soots liv

Gunerus Soot ble født på Strømsfoss 27/3 1862 og døpt i Aremark Kirke 28.8. Han vokste opp i en søskenflokk på 9, hvorav den ene, Odd, vokste opp hos sin tante Bolette Ryen, som var barnløs.

Barneårene og skolegangen tilbrakte Gunerus i Kristiania. Konfirmert i Os kirke i Rakkestad.Tiltakslysten og gløgg fikk han bestyre aktivitetene både i Strømsfoss og på gården Nes litt lenger syd. Han bodde en periode på Brekke i Rakkestad hvor foreldrene drev med forskjellig forretningsvirksomhet.
Gunerus bestemte seg for å bli murer, og ble etterhvert murmester i Kristiania.

Rett før århundreskiftet ble han materialforvalter under oppføringen av Grand Hotell og Hedemarkens meieri på Hamar. Han var også bestyrer for oppføringen av et teglverk i Sverige, samt en del mindre oppdrag.
Han giftet seg med Hanna Johanne Elonora Hallberg fra Stockholm den 28.10.1898.

I 1901 og 02 var han i Narvik og bygget administrasjonsbygget til NSB. Fra 1907 til 1912 var Gunerus Soot i Kirkenes, der han arbeidet med bygging for A/S Sydvaranger gruver og var også kommunens første industrifotograf. Det ligger mer enn 200 bilder i Grenselandmuseet (digitalmuseum.no). Her oppe traff han Ellisef Wessel, en pioner innen arbeiderbevegelsen, og ivrig fotograf. Hun fikk overdratt noe av hans moderne fotoutstyr da Gunerus reiste sydover igjen.
Han bosatte seg på Bygdøy med sin Hanna Johanne. Han var aktiv med under oppføringen av Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, markeringen av 100-årsdagen for grunnloven.

Ved nedmonteringen av utstillingen sikret Soot seg ulike spir, kupler, fantasifigurer i smijern og bastante rekkverk, som etterhvert havnet på "Flaghytta". Ved bygging av broen ved Ørje sluser i 1935 sjenket han det massive smijernsrekkverket  mot sydøstsiden av broen.

Hovedveien inn til hytta ble anlagt mot syd med en murtrapp, som etterhvert går over i svakt hellende skogterreng. Det er fortsatt mulig å følge denne adkomsten i dag, men det er lettest å følge vei fra nord, fra "Rakkestadveien".
Til høyre rett før man kommer opp til hytta ligger restene av et gammelt jernskrog. Soot fikk bygget en jernbåt, miniutgave av "DS Engebret Soot", men denne lille båten viste seg desverre å være lite sjødyktig.

"DS Engebret Soot" er Nylands mek. verksteds byggenummer 1, og tilbrakte mye tid på Haldensvassdraget. Båten ble kjøpt av Gunerus Soot i for 1000 kroner i jan. 1934. Det eksisterer mange historier rundt denne berømte, lille båten, men interesserte henvises til andre steder. Det ble utgitt en komplett historie rundt båten i 2012, skrevet av Eilif Mosbæk, som også står bak mange av opplysningene i denne lille artikkelen om Gunerus Soot.

Gunerus Soot døde i 1939 og ligger begravet på Øymark kirkegård, på samme sted som mange av hans slektninger. Han har grav nr. 12, en stenplate som ligger på bakken ytterst på det nordøstlige hjørnet av gravstedet.
Dette gravstedet blir ivaretatt av stiftelsen, som for tiden vurderer beskjæring av trærne, da ett av disse er ved å ødelegge stakittet rundt gravstedet.

Det har lenge vært antatt at dette er graven til Gunerius Soot, sønn av Engebret, men han ligger begravet sammen med sin kone Sophie på Fet kirkegård. Denne opplysningen stammer fra Else Zimmer Dahl, som i 2010 har laget et eget hefte om gravstedet ved Øymark kirke.

Trond Hansen 04.04.2020 14:38

Det kan ikke være riktig at Soot traff Peter Wessel Zappfe i Kirkenes. Det var nok legen Andreas Bredal Wessel og kona Ellisiv Wessel, som var fotograf.

| Svar

Nyeste kommentarer

23.05 | 16:24

Jeg er også en av etterkommerne...

02.08 | 00:50

Bra med info.

02.08 | 00:46

Godt med litt info. Tusen takk.

04.04 | 14:38

Det kan ikke være riktig at Soot traff Peter Wessel Zappfe i Kirkenes. Det var nok legen Andreas Bredal Wessel og kona Ellisiv Wessel, som var fotograf.